|  |    
Các hạng mục dịch vụ

mủ tự nhiên

Latex thường đề cập đến nhũ tương keo được lm bằng cc hạt polymer phn tn trong nước.

Sản phẩm ion âm

Ion m l một nguyn tử với điện tch m. Atom c thể lấy hoặc mất điện tử m. N rất phổ biến trong tự nhin.

sản phẩm khác

Ton bộ thn cy cao su l kho bu. Ngoi việc sử dụng trong cng nghiệp, n c thể l vật liệu thực phẩm quan trọng, vật liệu c khả năng tương thch sinh học tốt, vật liệu sử dụng hng ngy.

Trung tâm sản phẩm